PC Press info: software, hardware, peopleware

Kako mašine komuniciraju

M2MMobilni operateri podstiču automatizaciju razmene podataka između vozila, mernih i regulacionih uređaja, te na drugim mestima gde je potrebna stalna i sigurna veza, a izgradnja infrastrukture nije moguća ili je suviše skupa. connect izveštava kakvo je stanje stvari u  machine-to-machine (M2M) komunikaciji.

M2M, kao novi oblik komunikacije koji se obavlja između mašina, predstavlja nezaobilaznu pretpostavku za još efikasniji rad industrije i privrede. M2M tehnologija prodire u sve oblasti, a trenutni fokus je, pre svega, na segmente telematike, energije, logistike i bezbednosti. Da se radi o tržištu u usponu, svedoči i činjenica da M2M tržište svake godine beleži rast za oko 20 procenata.

Kakvi su preduslovi za korišćenje M2M tehnologije i šta operateri već danas mogu da ponude, čitajte u prvom broju časopisa connect koji izlazi 19. oktobra 2010. godine.


* Ovaj tekst je star 1513 dana, pa neke činjenice u međuvremenu mogu biti izmenjene

Srodne vesti: